Česky English
Facebook Email

Besedy o jaderné energetice (22. 5. 2004)

Kromě České republiky jsou organizovány besedy o jaderné energetice i v Rakousku a Bavorsku. Informace o nich jsou pravidelně zasílány do novin a občas i několik řádků vyjde. Osloveno bylo za poslední roky několik stovek středních škol v Rakousku a Bavorsku. Besed se však uskutečnilo pouze několik desítek. Z některých ředitelů byla cítit nedůvěra k naši snaze o podání informací přímo z Temelína, jiní ředitelé nám přímo sdělili, že jsou státní zaměstnanci a že si nechtějí dělat problémy. Jakákoliv kladná informace, ale také i nezáporné informace o JE Temelín jsou rakouskými odpůrci atomu brány jako propaganda. A ten kdo ji na rakouské škole připustí při besedě se studenty byl nejednou kritizován veřejně v rakouském tisku. Naposledy se to stalo jednomu učiteli fyziky z gymnázia v Haillenu. Některé praktiky odpůrců atomu v Rakousku jsou již poměrně vzdálené od demokratických principů.

V Bavorsku je zase velkým kritikem besed o jaderné energetice jistý pan Scheibner z místní protiatomové platformy. Ten docela na bavorském ministerstvu školství usiloval o zákaz takový besed. Když neuspěl, vymínil si alespoň, že na každou besedu pojede jako „protiváha“. Občas se v bavorském tisku objeví jeho rozhořčený článek, když zjistí, že jsme diskutovali se studenty o Temelínu a on o besedě nevěděl.

Pokud jde o reakci studentů, tak ta bývá rozdílná většinou podle místa, kde se beseda pořádá. Besedy v okolí Lince bývají emočně nabité a jsou již napřed negativně naladěni. Několikaletá mediální „masáž“ o Temelínu dělá své. Jsou však zvídaví a velmi slušní. I přesto, že s provozem elektrárny nesouhlasí, vyslechnou všechny argumenty a jsou velmi korektní.

Je-li beseda pořádána někde dál, třeba u Salzburgu, postoj studentů se mění. Nejsou tak negativně naladěni a jejich názory na energetiku se více blíží realitě. Při posledních besedách v Haillenu jsem dokonce viděl na dvou studentech trička s nápisem „Jsem přítel atomu“. Podobné je to i v Bavorsku, kde sice také studenti vědí z tisku o poruchách na Temelíně a o „nebezpečné“ východní technologii, ale také ví, že Bavorsko samo jadernou energetiku využívá.

Obecně jako studenti v Rakousku, nebo v Bavorsku vědí málo o energetice i o alternativních zdrojích. Jejich „vědění“ koresponduje s obecným názorem obyvatel Evropské unie, který se objevil v nedávných průzkumech, že totiž elektrické energie máme dost a že energie vyráběná pomocí alternativních zdrojů je levná. Svědčí to o tom, kdo a jaký má vliv v médiích.

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ