Česky English
Facebook Email

Historie JT

Motto: Sdružení Jihočeští taťkové je sdružením ekologickým, podporujícím rozvoj jaderné energetiky v České republice na základě přesvědčení, že výroba elektrické a tepelné energie v jaderných elektrárnách je v současné době v České republice jedinou schůdnou možností výroby energie „ve velkém“ s ohledem na poškozování životního prostředí tuhými a plynnými odpady z uhelných elektráren, s ohledem na poměry ve spotřebě paliva ve formě uranu nebo ve formě uhlí, jehož těžba doslova devastuje krajinu.

Jaro 1999 – památná věta Bohdana Zronka „S tím bychom měli něco dělat“ (reakce na štvavé články o jaderné energetice)

Jaro 1999 – první účast na demonstraci v Praze (možná první akce, kde se objevily dvě slova - Jihočeští taťkové)

14.7.1999 – registrace sdružení, získání kulatého razítka od Ministerstva vnitra

1999-2001 – účast na výstavě Pragotherm – zahájení našich diskuzí s lidmi, průprava na veřejné vystupování a lektorskou činnost

Rok 1999 – zahájení naší spolupráce s Jirkou Finkem a jeho „Pohádkový les“ v Rudolfově – každý rok radost pro 1200 dětí

Rok 2000 – zahájení lektorské činnosti – spolupráce s agenturou JLM - k 30.6.2016 se uskutečnilo 5643 besed Energie – Budoucnost lidstva, kterých se zúčastnilo 208 568 žákyň a žáků

Rok 2002 – zahájení pravidelných táborů Jihočeských taťků – první se uskutečnil na soutoku Sázavy a Blanice – (hodně pršelo a přišly záplavy - děti se bavili, ale někteří z nás utopili svá auta- že, Zbyňku). Od té doby pořádáme tábory daleko od Sázavy či jiné tekoucí řeky – Hadí. Zatím poslední tábor proběhl v červenci 2016

Červen 2001 - společně se sekcí mladých z České nukleární společnosti (byl to jejich skvělý nápad!) a WINem (Ženy v jádře) jsme pořádali v Dolním Dvořišti antiblokádu. Vzali jsme svoje děti, ty si vzaly plastová autíčka a motorky a na dvě minuty jsme zablokovali silnici, na protest proti blokádám rakouským

Květen 2003 – oslava plného výkonu JETE – sms paní Kuchtové s textem PF 2000 MW

Září 2003 – účast na akci s názvem „Kuriózní plavidla na Vltavě“ – JE Temelín poprvé pluje po Vltavě – začátek naší účasti na každoročním čištění Vltavy

1999-2021 – tisíce hodin strávených na cestách za studenty, tisíce km naježděných v osobním volnu, mnoho desítek tisíc očí, které nás viděly a uší, které nás slyšely. Mnoho stovek dopisů, na které jsme odpověděli a mnohem více lidí, kterým jsme ukázali, že existuje cesta, jak vyrábět elektřinu a neničit životní prostředí.© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ