Česky English
Facebook Email

Chceme ještě vůbec slyšet pravdu o Temelínu? (24. 7. 2001)

Pan Marek Švehla uveřejnil v Respektu (týden č.29) článek pod názvem „Zastavte to, bitte“. Rád bych na něj reagoval. Nachám stranou to, že pan Švehla vystupuje naprosto nekriticky proti Temelínu a ČEZu. Že používá nepravdivých a zavádějících výroků, jako například, že ČEZ je monopol, že ČEZ bude vyvážet až 50 % vyrobené energie do zahraničí, že naše republika mluví s rakouskými odborníky teprve tři roky. Jsou to nesmysly, ale budiž. Chci se zastavit nad stránkou technickou. To je totiž moje parketa.

Marek Švehla píše o tom, co vadí Němcům: „Asi největší výhradou je přílišná vzájemná blízkost chladicích trubek v reaktoru, kdy při protržení jedné hrozí i porucha druhé. Tím by se reaktor přestal chladit a krátce nato by explodoval“. Jak je to doopravdy?

Jde o potrubí s napájecí vodou a parou, celkově osm kusů. Potrubí jsou umístěna cca třicet metrů od reaktoru, mimo ochrannou obálku. Tedy nikoliv chladící potrubí a nikoliv v reaktoru! Je pravda, že by prasknutí jedné mohlo porušit i druhou. Ani v takovém případě by však nedošlo k explozi reaktoru. Naopak, reaktor by by byl během několika vteřin odstaven a začal by se velmi rychle ochlazovat. Nemohlo by tak dojít ani k jeho explozi. Z analýz vyplývá, že i kdyby prasklo všech osm trubek, výsledný efekt na možné poškození jaderného paliva v aktivní zóně je „NULA“!  Tyto analýzy znají jak rakouští a němečtí experti, tak i experti EU, kteří nedávno Temelín zkoumali (zpráva AQG). Jmenovaní experti také vědí, že okolo těchto potrubí byly instalovány tzv. omezovače švihu, které problém z větší části řeší, a že celé konstrukční uspořádání odpovídá americkým normám.

Další nepravda, které pan Švehla používá je například to, že základová deska pod turbínou má praskliny. Nemá! Železobetonová deska, která je dlouhá 64 metrů, široká 15 metrů a silná je 3,1 metrů, leží na pružinách. Těch je celkem 1720. A samozřejmě pracuje. Došlo k jejímu prohnutí o několik milimetrů. Vše je však v souladu s projektem. Je to opět jedna nafouknutá „bublina“ kolem Temelína. Jediné, co z tohoto problému vyplývá je, že je třeba turbínu (nikoliv největší na světě - opět chyba pane Švehlo) ukládat v souladu s polohou desky. A to se právě na Temelíně dělá.

Tolik článek z hlediska technického. Už jen dodám, že si nejsem jist, jestli jsou zmíněné nepřesnosti výrazem nedostatečné informovanosti autora, nebo jestli to byl zcela chtěný záměr. Mluvit o „explozi reaktoru“, která by se v tomto případě vůbec nekonala a  budit tím strach v čtenářích Respektu je naprosto neomluvitelné a pokud by se tak dělo chtěným hlásáním nepravd a lží, není už co víc dodat.

Panu Švehlovi nabízím bezplatné konzultace v technických otázkách Temelína. Vzhledem k duchu celého článku však o ně těžko bude mít zájem. Neměl by potom už čím strašit.

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ