Česky English
Facebook Email

Ekologie naruby (15. 12. 2004)

Dneska se téměř všechno točí kolem peněz, takže lze jen s povděkem kvitovat probuzení ekologického cítění aspoň některých z nás. Bohužel, jako všechno ostatní, je i náš přístup k ekologii dotažen ad absurdum. Zdá se, že ekologie se nám tak nějak vytratila, a byla nahrazena ekodemagogií. Ono totiž není jednoduché ani snadné hledat ekologicky přijatelná řešení jakýchkoliv problémů. Momentálně je moderní všechno odmítat a proti všemu protestovat. Moderní ekolog odmítá všechno a všude, vezměme si například energetiku. Již dlouhá léta se protestuje proti ničení krajiny (nejen) v Severních Čechách těžbou uhlí a jeho spalováním pro výrobu elektřiny a vypouštěním exhalací. Sice se podařilo naše elektrárny v rekordně krátké době odsířit (tím bohužel nejsou vyřešeny emise CO2 ani oxidů dusíku a obrovské množství popílku, proti čemuž se opět protestuje), ale odmítá se i těžba vápence pro odsíření. O jaderných elektrárnách toho bylo napsáno mnoho - také jsou odmítány, i když o jaderné energetice málokdo ví víc, než účelová prohlášení a dezinformace pseudoekologických organizací, která každý novinář rád otiskne, protože jsou mediálně přitažlivá. Moderní ekolog nechce připustit ani žádné spalování čehokoliv, protože nám tak vznikají skleníkové plyny a přispívají k oteplování Země, navíc zásoby fosilních paliv jsou omezené. Odmítá však i  vodní elektrárny, protože by zatopily velké území, kde rostou kytičky (viz dva projekty na Labi), když postavíme větrnou elektrárnu, také ji nechce, protože vydává infrazvuk a ruší  nejen zvířátka, ale i místní obyvatele (např. Jeseníky).  Prostě protestuje proti všemu a všude, jako třeba proti dálnici přes České Středohoří nebo obchvat Plzně, i když oba projekty by výrazně odlehčily životnímu prostředí.

Co vlastně chce dnešní “ekolog”? Křičí: “Úspory a alternativní zdroje!!!”. Bohužel pouze z úspor si nezatopíme a alternativní zdroje jsou zatím ještě až o řád dražší. Takže si buď vybereme nějaké rozumné a přijatelné řešení (nechme ale rozhodovat ty, kteří tomu rozumí a mají dostatek informací) a nebo zpátky na stromy a budeme se pást.

Bohdan Zronek

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ