Česky English
Facebook Email

Jihočeské matky potvrzují výhodnost přechodu ETE na SKŘ a palivo Westinghouse

Jihočeské matky spolu se svým poradcem v jednom z materiálů, který rozdávaly na výstavišti Země živitelka, se ptají: „Bude vůbec palivo a systém kontroly a řízení firmy Westinghouse pro JE Temelín přínosem?“.

V materiálu jsou uvedeny dva tzv. koláčové grafy. Jeden pro JE s reaktory VVER, druhý pro JE s reaktory Westinghouse. Grafy znázorňují procentuální rozdělení poruch na jednotlivých komponentech. Podle hnutí Jihočeské matky z nich vyplývá, že procentuální zastoupení poruch na zařízení SKŘ je stejné u JE s reaktory VVER jako u JE s reaktory Westinghouse, a to 18%  z celkového počtu poruch. Pokud jde o poruchy na palivu, vychází u „veverek“ 3% poruch, zatímco u  Westinghouse 5%. Za tímto zjištěním následuje vykřičník, který má čtenáře upozornit na fakt, že investice do změn SKŘ a paliva nebyly na místě.

Prostudovali jsme tento materiál spolu s dalším materiálem „Problémy bezpečnosti JE Temelín“ a došli jsme k zajímavému závěru. Proti rozdělení v koláčových grafech nelze nic namítat. Co je však podstatné, je rozdíl v plochách obou grafů! U JE s reaktory VVER je četnost poruch přibližně 4x větší, než u JE s reaktory Westinghouse. Z toho vyplývá, že u SKŘ je Westinghouse přibližně čtyřikrát spolehlivější a u paliva je spolehlivost vyšší přibližně 2,5 krát.
U reaktorů Westinghouse se totiž (podle výše zmíněných materiálů) stane za jeden rok asi 0,6 poruchy, zatímco u reaktorů VVER je to přibližně 2,4 poruchy za rok. Uvědomíme-li si, že na Temelíně je na jednom reaktorovém bloku přibližně 8000 čidel (měření hladiny, tlaku, teploty, průtoku atd.) a že přitom by mělo dojít na zařízení SKŘ asi k jedné poruše za 10 let provozu ( 0,6 poruchy ročně krát 18 % = 0,108), jedná se o vynikající spolehlivost!

Tímto zjištěním ve svých materiálech sdružení Jihočeské matky také fakticky zdůvodňují oprávněnost zvýšení investic do výstavby JE Temelín, a tím i prodloužení termínů výstavby, protože na obou těchto faktorech se rozhodnutí o záměně SKŘ a paliva podepsalo výrazným dílem.

Uvědomíme-li si, že vše výše uvedené vyplývá z materiálů sdružení Jihočeské matky a že tyto materiály byly distribuovány mezi širokou veřejnost na letošní výstavě Země živitelka, jde o krok jistě chvályhodný a zároveň o krok, který sdružení Jihočeští taťkové plně podporuje.

 

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ