Česky English
Facebook Email

Neberte Temelín tak vážně (9. 12. 2001)

„Neberte spor o Temelín zase tak vážně, vždyť i v Rakousku budou volby,“ prohlásila poslankyně EP M. Flemingová na závěr sympozia pořádaného rakouským Kartelovým svazem v sídle ORF v Linci (6.12.) na téma „Technika versus etika“. Obsazení bylo zajímavé: přední rakouští bojovníci proti ETE v čele s p. Pühringerem, Pavlovcem, Gumpingerem ... a proti nim doc. Otčenášek a Jihočeští taťkové J. Tyc a B. Zronek. Na podiu sice probíhala klasická přesilovka šest proti dvěma posilovaná dokonalým moderátorem, ale v sále bylo cítit, že pozice ostřílených temelínobijců již není tak neotřesitelná ani na jejich domácí půdě. Otřepané nekonkrétní argumenty, zaměřené pouze na moderní jihočeskou elektrárnu a prokládané dramatickými výstupy p. Flemingové  působily dost nejistě a i v rakouském obecenstvu se našlo značné množství lidí, kteří, ač nesouhlasí s jadernou energetikou, jsou schopni rozumného myšlení a dokáží uznat argumenty druhé strany. Výsledek dvouhodinové diskuse byl takový, že J.Pühringer se dokázal dokonale ztrapnit díky svojí zaslepenosti, O. Gumpinger a R. Pavlovec ve svých vstupech neřekli vůbec nic a ostatní potvrdili, že ve sporu o ETE jde především o peníze a osobní a politické ambice. Po skončení pak někteří z publika přišli zástupcům české strany blahopřát k vítězství, i když vítězstvím byla především skutečnost, že jsme schopni si sednout k jednomu stolu a relativně bez emocí se bavit i na tak choulostivé téma, jakým je Temelín v Rakousku. Za to patří rakouským organizátorům velký dík a nezbývá než doufat, ža odvahu uspořádat podobná setkání najdou i jinde.

B. Zronek

Vložit komentář







© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ