Česky English
Facebook Email

Pracují, nudí se, či hledí do mrtvých budíků ?..... (23. 5. 2001)

.....aneb co dělají operátoři v období odstávky.

Tyto otázky jsou mi často pokládány a já jsem rád, že na nich mohu trochu přiblížit práci operátorů i během stavu, kdy je elektrárna relativně v klidu. Ale opravdu jen relativně.

V první řadě je nutné rozlišovat práci operátorů na elektrárně, která je v komerčním provozu (EDU), a práci lidí na elektrárně, která postupuje mnoho desítek testů (ETE). Na JE Dukovany se tvrdí (a já to mohu potvrdit), že operátor, který nesloužil za odstávky, jakoby nesloužil na daném postu. To mluví za vše. Jak je tomu u nás?

Všechny otázky uvedené v názvu (a může jich být daleko více), jsou na místě, pokud je uvedeme do správných souvislostí.

Operativní personál pracuje neustále, neboť je nutné si uvědomit, že v reaktoru je 92 t aktivovaného uranu, který musíme bez přestávky kontrolovat a hlídat. Mezi základní činnosti proto patří kontrola chlazení aktivní zóny, kontrola opatření vniku čistého kondenzátu do primárního okruhu (snižování koncentrace kyseliny borité), kontrola neutronového toku atd.

A jestli se nudíme? Na elektrárně, která je v etapě energetického spouštění a na níž neustále probíhají nové a nové testy, mohou několikrát opakované zkoušky a manipulace, které během odstávky probíhají,  připadat nezasvěcenému člověku opravdu nudné. My ovšem na nudu nemáme v žádném případě čas. Musíme zrealizovat doporučení expertních týmů, která vyplynula z jednotlivých testů během zkušebního provozu.

A co s těmi mrtvými budíky? I to může nastat, ale určitě ne způsobem, že se na „blokovce“ zhasne, vypnou se pracovní stanice a operátoři začnou hrát šachy. Může nastat situace, kdy je nutné odstavit některé systémy řízení či sdělování na blokové dozorně, a z tohoto důvodu nám pohasnou některé měřící přístroje nebo dokonce některé pracovní stanice. Toto však není příležitost pro oddech, naopak. Pro obsluhu to znamená nutnost zvýšené kontroly zbylých měření či nutnost provozovat zařízení z pultů a panelů, kde jsou jen základní nejdůležitější měřící přístroje.

Napadají Vás další otázky? Není nic snazšího, než se s námi spojit a my Vám rádi odpovíme, popřípadě Vás doprovodíme na blokovou dozornu, kde se o všem budete moci na vlastní oči přesvědčit.

Václav Havlíček

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ