Česky English
Facebook Email

Radioaktivní dřevo v Rakousku (25. 4. 2005)

Minulý týden přinesl rakouský tisk zprávu o tom, že jakýsi občan této země (z okolí Freistadtu) koupil v Čechách fůru dříví a tu vyskládal na svůj pozemek vedle jiné fůry dříví, která tam již nějakou dobu ležela. A při jarním tání se stalo, že na fůře z Čech sníh roztál, přičemž druhá fůra zůstala pod sněhem. To se zdálo občanovi divné a proto pozval na svůj pozemek odborníky přes radioaktivitu, aby dřevo přeměřili. Oborníci zjistili, že kůra je mírně, ale opravdu mírně radioaktivní, zatím co vlastní dřevo radioaktivní není.

Tolik zpráva z tisku. Tuto zprávu převzaly Lidové noviny a též několik dalších rakouských deníků. Když se redaktor Lidových novin pídil po podrobnostech, tak neuspěl. Nebyl schopen ani najít člověka, který to dřevo na svém pozemku měl.

Existuje domněnka, že dřevo pochází z okolí Černobylu. Ovšem je to jen domněnka, stejně jako se můžeme jen domnívat, jestli se výše popsané stalo, nebo je to příběh vymyšlený a je jen další ukázkou rakouské protiatomové hysterie. Kdo ví.

Pravda je taková, že všechno kolem nás „svítí“. Tedy že všechno kolem nás je radioaktivní. Radioaktivita je i v nás samých a například draslík v našem těle poměrně výrazně přispívá k naší roční dávce, kterou jako lidé na planetě Zemi dostáváme.

Pokud se tento případ skutečně stal, svědčí o tom, jak důsledně jsou občané Rakouska „masírováni“ protijadernou propagandou. Osobně bych roztátý sněhu na fůře dřeva přikládal něčemu jinému, než radioaktivitě. Pokud bych se tím ovšem vůbec zabýval. Rakouský občan však (pokud se to ovšem skutečně stalo!) ihned volá odborníky z příslušným měřícím přístrojem, schopným měřit radioaktivitu.

Je v podstatě jedno, jestli je příběh z rakouských novin pravdivý, nebo ne. Co však není jedno, to je reakce hornorakouského ministra pro životní prostředí pana Rudi Anschobera. Ten totiž prohlásil: „Pokud je zpráva pravdivá, musíme okamžitě zjistit, zda k nám nebylo dovezeno větší množství radioaktivního dřeva.“

A nad tím zůstává rozum stát. Předpokládal bych, že si tento významný hornorakouský politik nechá dodat výsledky měření a občany uklidní tím, že radioaktivita dřeva je na tak nízké úrovni, že se není třeba ničeho obávat. Ale stal se opak. Pan ministr se opět - jak už v minulosti mnohokrát - postavil do čela boje pro ochranu obyvatel před radioaktivitou.

Jenže kdyby chtěl být v podobných případech důsledný, tak by musel stát v podstatě u každého pole, kde se hnojí průmyslovými hnojivy. Ty totiž také mírně září. A pravděpodobně víc, než ta fůra dřeva z okolí Freistadtu.

Jiří Tyc

Vložit komentář







© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ