Česky English
Facebook Email

Temelín a globální oteplování

V sobotních Lidových novinách (31.3.2001) se objevila řada článků o nebezpečí oteplování Země a o přístupu USA k tomuto problému. Z centra Evropské unie a nově i od viceprezidenta USA pana Dicka Cheneyho zní stále jasněji, že jaderná energetika je jednou z našich nemnoha možností, jak zabránit globálnímu oteplování. Během svého provozu totiž jaderné elektrárny neprodukují skleníkové plyny. Pravdou je, že je produkují během palivového cyklu i během výstavby a likvidace elektrárny. I v tomto srovnání jsou však na tom jaderky mnohem lépe,než jiné zdroje elektřiny, včetně solárních článků! V tomto kontextu velmi překvapuje informace uvedená na téže straně Lidových novin v článku Lucie Tvarůžkové, že rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny Temelín je prohrou ekologie. Někdy to vypadá, že u nás existuje dvojí ekologie. Jednou je boj proti „nenáviděné megalomanské stavbě Temelín“, který čím dál více ztrácí racionální základ a potom ta druhá, tichá ekologie, kde nelze sbírat politické body, kde nelze získávat tučné dotace, ale která je mnohem důležitější pro budoucnost naši krásné krajiny.

V posledním průzkumu veřejného mínění se jasně ukázalo, že naši občané mají největší strach právě z oteplování Země. Znovu opakuji, že jaderná energetika je jednou z možností tomu zabránit, pokud je ovšem společností akceptována. Ze stejného průzkumu vyplývá, že akceptovatelnost jaderné energetiky v Česku je vysoká. Sedm z deseti občanů republiky je pro rozvoj jaderné energetiky. Abychom zastavili další globální oteplování, jenom jaderné elektrárny k tomu nestačí. Mimo jiné je tu obrovský problém a to je automobilismus. Temelín je však v naší situaci jednou z nejsnazších možností, jak pomoci. Uvést do provozu a nahradit tak milióny tun nesmyslně spalovaného uhlí.

S uvedenými články o oteplování Země a s našimi možnostmi ostře kontrastují snahy některých skupin, které si říkají ekologické a které bojují proti Temelínu. Naposledy to projevily při jejich čtvrteční poradě v Linci, kdy se rozhodly odstoupit od dohody z Melku. Ta pojednává o prozkoumání jaderné elektrárny Temelín z hlediska její bezpečnosti a z hlediska jejího vlivu na životní prostředí. Ekologisté paradoxně odstupují od smlouvy, kde ani nebyli oficiálními účastníky. Hlavní důvod tohoto kroku se zdá být naprosto jasný. Nechtějí být příliš blízko v okamžiku, kdy se opět, asi po třicáté osmé, dozvíme, že Temelín je elektrárna bezpečná, s minimálním vlivem na životní prostředí a pomáhající svým provozem proti globálnímu oteplování.

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ