Česky English
Facebook Email

Zamyšlení nad blokádou (14. 10. 2004)

„Tak nám zabili Ferdinanda...“ začíná světoznámý román Jaroslava Haška. Smrt následníka trůnu byla tehdy impulsem k zahájení První světové války.

„Tak nám uvedli Temelín do normálního provozu...“ říkají rakouští odpůrci jihočeské jaderné elektrárny. Tento fakt nepovede k vypuknutí světové války, ale k obnovení blokád na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. To není ani zdaleka tak tragické jako výbuchy granátů a bomb, ale v dnešní době - a v rámci EU - velmi podivné.

Ve Švejkovi se říká: „Zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes držku...“

Rakouští aktivisté v přeneseném významu slov říkají: „Rozhodli jste o uvedení Temelína v souladu s českým právem, ale bez NAŠEHO SOUHLASU, tak tady máte blokádu. Považujeme to za „logické řešení situace““. Hornorakouský  hejtman Josef Pühringer v OÖNachrichten dokonce uvedl, že je "těžce rozzloben, těžce iritován a provokován". Čím? No stále tím samým! Státní úřad pro jadernou bezpečnost rozhodl v  souladu s českým právem a kladně vyřídil žádost o převedení Temelína ze zkušebního provozu do provozu normálního. Temelín pro to splnil všechny podmínky a z hlediska zákona mu povolení k provozu náleží. SÚJB vyvolal rozhořčenou reakci u sousedů tím, dodržel zákon.

Zkuste se nyní na minutu zamyslet... Někdy nám to totiž už ani nedojde, ale když se na chvíli zamyslíte, možná si uvědomíte, jak absurdní je tato situace: Blokáda hranice za to, že se v Čechách dodržují  zákony...

Dovolte mi nyní několik faktů.

Česká republika uzavřela v prosinci roku 2000 v Melku dohodu s Rakouskem. Dohoda stanovila, jak bude Česká republika informovat Rakousko o Jaderné elektrárně Temelín a jaké další opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti elektrárny udělá, než přejde JE Temelín do „komerčního provozu“. Rakousko naopak slíbilo, že ustanou blokády hranic a že zaručí přes hranice volný pohyb zboží a osob. České právo nezná pojem „komerční provoz“ jaderné elektrárny. Uvedení tohoto pojmu v dohodě bylo drobným nedorozuměním. Pod pojmem uvedeným v dohodě je myšlena kolaudace elektrárny. Ta má proběhnout v letech 2005 – 2006. Jednou z podmínek kolaudace je povolení SÚJB k provozu (dosud byl povolen zkušební provoz). Právě toto povolení udělil SÚJB dne 11.10.2004.

Aby mohl být Temelín úspěšně zkolaudován, musí dostat ještě několik dalších povolení. Vyplývá z toho, že dohoda z Melku nebyla porušena. Naopak! Povolení od SÚJB je pro Rakušany potvrzením, že Temelín je z hlediska atomového zákona a tedy z hlediska jaderné bezpečnosti v pořádku. To že rakouští aktivisté od posledního řidiče traktoru až po zemského hejtmana tvrdí, že dohoda byla porušena, je jen a jen jejich vlastní názor. Spolková vláda ve Vídni tvrdí totéž, co Česká republika: Dohoda SE PLNÍ.

Žádná země v Evropě nemá podobnou smlouvu s Rakouskem, jako Česká republika. Je to smlouva zcela unikátní a nadstandardní. Rakousko dostává o Temelínu informace, jaké nedostává o žádné jiné jaderné elektrárně na světě.

Vzhledem k připravované výstavbě meziskladu vyhořelého paliva u Temelína přizvala Česká republika Rakousko k procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Každý Rakušan může vznést své připomínky. Pro odpůrce atomu je to však stále málo.

Německo nedávno „jen tak mimochodem“ oznámilo Rakousku, že podobný sklad na svém území blízko hranic už buduje. Hrozily blokády? Kdepak.

Zástupci spolkové rakouské vlády nedávno v Bruselu dávali informování ČR o jaderných elektrárnách za příklad ostatním zemím. Toto vše je pro rakouské odpůrce Temelína málo. A tak připravují blokády. Už teď je jasné, že nová blokáda Temelín zastavit nemůže a ani nezastaví. Je ale velmi pravděpodobné, že dojde opět k ochlazení vztahů mezi sousedy. Mezi dvěma členy EU. Kvůli čemu? Kvůli jedné jaderné elektrárně, jakých jsou v Evropě desítky.

Pokud rakouští odpůrci Temelína uskuteční blokádu hranic, bude to jasné porušení dohody z Melku. Dohody, kterou Česká republika dodržuje a respektuje PŘEDEVŠÍM kvůli dobrým sousedským vztahům.

Asi by stálo za zvážení, jestli je vůbec dobré nabízet Rakousku podobné nadstandardní smlouvy, když si jich nedovede vážit. Asi bychom se měli začít chovat k Rakousku stejně jako jejich ostatní sousedi. Konec konců v EU jsme si všichni rovni.

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ