Česky English
Facebook Email

Ad: Odborník: Drábová není hlídací pes (22. 6. 2004)

12.června vyšel v denících Bohemia s výše uvedeným titulkem.článek od Aleny Adámkové  Poradce ministra životního prostředí pro jadernou energetiku pan Dalibor Stráský (= odborník uvedený v titulku) v něm kritizuje postoj předsedkyně SÚJB paní Drábové k nedávné inspekci pracovníků Evropské komise na Temelíně. Inspektoři přijeli na Temelín na základě mezinárodního ohlasu poruchy, při které vyteklo z jednoho pomocného systému primárního okruhu 3000 litrů radioaktivní vody. Událost to byla nepříjemná, ale voda natekla do speciální kanalizace, která je k tomu určená. Veřejnost ani pracovníci elektrárny nebyli nijak ohroženi. Radioaktivita této vody byla navíc na úrovni radioaktivity vody, který se používá v koupelích při léčení nemocí pohybového ústrojí (Jáchymov).

Pan Dalibor Stráský se domnívá, že kritika inspekce za strany paní Drábové je obhajobou jaderné elektrárny. V tom se ale hluboce mýlí. V reakci paní Drábové šlo o  něco úplně jiného. Komisaři totiž nepřijeli kontrolovat Temelín, ale práci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Přijeli prověřit informaci, kterou jim o poruše náš úřad dal.A to je v Evropské unii - u podobných poruch, k jaké došlo na Temelíně - událost naprosto výjimečná. Koncem dubna například došlo na jedné německé elektrárně k úniku radioaktivní vody v množství desetkrát větším, než nyní na Temelíně a voda navíc unikla mimo areál elektrárny do řeky. Pracovníci Evropské komise však nechali tento incident bez povšimnutí.

Jinými slovy, až budou evropští komisaři měřit ostatním jaderným dozorům a jaderným elektrárnám stejným metrem, jako SÚJB a Temelínu, nebude důvod ke stížnostem.

Snaha o to, aby byla naše republika vnímána v Evropské unii jako rovnocenný partner by měla být podporována i pracovníky ministerstva životního prostředí. A tedy i panem Daliborem Stráským. Je vůbec s podivem, že se poradce ministra životního prostředí snaží takovým to způsobem očerňovat práci našeho Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jako pracovník ministerstva má jistě jiné a daleko lepší možnosti, jak upozorňovat na jím vnímané nedostatky v práci SÚJB. Státní úřad podléhá premiérovi vlády, oficiální cesta je tedy více než jasná.

To, že pan Stráský kritizuje pracovníky úřadu pomocí médií ukazuje, že je tu něco nenormálního. Co tím mám na myslí? Pan Stráský je totiž znám jako velký odpůrce jaderných elektráren a zvláště Temelína. Je to jeho vlastní názor a má na něj právo. I toto právo má však své meze. Na nedávném semináři o meziskladu vyhořelého jaderného paliva, která se konal v Týně nad Vltavou Stráský například varoval občany, aby se nedotýkali kontejnerů s vyhořelým palivem, pokud k tomu budou mít příležitost, Jinak by prý nemuseli mít schopnost plodit děti. Jaká je skutečnost? Záření vycházející přes stěnu kontejneru s vyhořelým palivem je přibližně takové, že kdyby u stěny kontejneru stál člověk půl dne, dostal by do svého těla takovou dávku záření, jako při jednom rentgenovém vyšetření plic. Informace pana Stráského se tedy nezakládá na pravdě a je jen nepochopitelným strašením lidí. Buď pan Stráský neví o čem mluví a nebo záměrně zastrašuje. U člověka, který má radit  ministrovi je obojí neodpustitelné.

Pokud má ministr životního prostředí víc takových poradců – odborníků, není mu co závidět.

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ