Česky English
Facebook Email

Co ve zprávě expertní temelínské komise nebylo

Odpověď na materiál Jihočeských matek.

K 1. odstavci:      „Ze zprávy zcela jasně vyplývá“ - zcela jasně pro toho, kdo to tak chce zcela jasně vidět. Kdo je pro Temelín, najde si tam výsledek opačný. Závěr komise říká, že budeme - li zvyšovat spotřebu energie, Temelín bude potřeba a naopak. Přeneseně tedy: bude - li pršet zmokneme a naopak. Jihočeské matky tvrdí, že nebude pršet, my tvrdíme, že bude pršet. Jsme optimisti a věříme, že naše národní hospodářství půjde nahoru. Spotřeba energie s tím úzce souvisí. Dokladem toho je vývoj spotřeby energie ve vyspělých státech.

Ke 2. odstavci:  Nedostatky Temelína se mapovaly zejména začátkem devadesátých let a je pravdou, že Jihočeské matky na ně upozorňovaly. Často byly tyto nedostatky citovány z materiálů SÚJB a MAAE a tyto nedostatky byly skutečností. Smutné ovšem je, že ještě v tomto roce (viz letošní výstava Země živitelka) sdružení JM rozdává mezi občany podobné zprávy a přitom většina nedostatků v nich obsažených už byla vyřešena ve smyslu doporučení výše zmíněných orgánů. Namátkou mohu jmenovat: odsávání vodíku z kontejnmentu, fluence neutronů na tlakovou nádobu, zmatenost řízení reaktoru (to se vztahovalo k ruskému systému řízení a regulace, atd. (Pokud budete mít pane Dolejší zájem, mohu Vám kompletně zmapovat materiály distribuované sdružením JM podle pravdy a současného stavu). Proč jsou dnes už nepravdivé informace stále publikovány je nasnadě. Hlavním cílem sdružení JM je „bourat“ Temelín. A jakákoliv informace o nápravě nedostatků se samozřejmě nehodí pro dosažení zmíněného cíle. Ovlivnění životního prostředí Temelínem - toto jsem už rozebral v prvním materiálu, tabulku tam máte též.

Ke 3. odstavci:  S panem Vlkem jsem hovořil už dvakrát. Domnívám se, že je to seriozní člověk, který je na rozdíl od členek sdružení JM odborníkem pro danou oblast, speciálně pro sekundární okruh. Aktivně se zúčastnil spouštění JE Dukovany a předpokládá, že podobné problémy jako byly při spouštění JEDU se budou vyskytovat i na JETE. Já sám jsem se ve funkci vedoucího bloku zúčastnil dvakrát náběhu třetího bloku JEDU po výměně paliva, což samozřejmě není tak náročné, jako první spouštění, ale chápu obavy pana Vlka z možných problémů při najíždění. To, že budeme při najíždění na JETE řešit denně problémy spojené s oživováním bloku si však uvědomuje každý provozák. Proto budou trvat fyzikální a energetické testy přibližně půl roku. Sám ing. Vlk při živém vysílání v relaci na rádiu Prácheň vyjádřil přesvědčení, že Temelínské bloky budou schopny bezpečného odstavení, věří tedy tomu, že se nám podaří všechny problémy úspěšně vyřešit. Energetická politika státu sice není dosud schválena, s jedoucím Temelínem se tam však počítá a v návrhu je i zahájení výstavby dalšího jaderného zdroje okolo roku 2015.

Ke 4. odstavci:  Argumentaci v tomto odstavci příliš nerozumím. Stavba jako Temelín má podobný vliv na životní prostředí, jako má jiná velká stavba. Třeba stavba velkého fotbalového stadionu. Mnoho náklaďáků s materiálem, domíchávače s betonem, řvoucí sbíječky, spousta výfukových plynů a spousta prachu. Jestli jde JM o vliv Temelína po uvedení do provozu, nevěřím tomu, že by ČEZ neměl informace o vlivu elektrárny na okolí při žádosti o povolení. V té době se už dávaly dohromady limity na výpusti v JEDU, na Ukrajině a v Rusku už stály podobné temelínské bloky. Stejně tak tvrzení, že když v informačním středisku není studie o exhalacích, že z toho logicky vyplývá, že ČEZ nemá tyto informace řádně zpracovány, mě připadá jako citát ze Švejka, že špión by určitě fotil, kdyby u sebe měl fotoaparát. Jenom díky tomu, že u sebe fotoaparát nemá, můžeme děkovat tomu, že nefotil. Pokud jde o exhalace, tak na Temelíně je pět parních kotlů, kde se topí plynem - tzv. pomocná kotelna. Po najetí bloků temelínské elektrárny budou odcházet do vzduchu plynné výpusti, s nepatrnou radioaktivitou. Úroveň radioaktivity se bude měřit přímo v komíně. Potom bude ještě Temelín vypouštět do Vltavy radioaktivní vodu s obsahem Tritia. A to průměrně v hodnotě 137 Bq/l. Jen pro informaci - norma obsahu Tritia v pitné vodě je 700 Bq/l. Kdo nevěří, může si to v normách najít. Všechny tyto radioaktivní výpusti způsobí, že obyvatelstvo žijící v okolí elektrárny dostane za jeden rok vlivem provozu JE efektivní dávku přibližně 20 mikrosievert. Pro srovnání - z přirozeného záření (kosmické záření, radionuklidy v půdě, radionuklidy v lidském těle, radon) dostane občan České republiky ročně přibližnou efektivní dávku 2400 mikrosievert. Ještě jedno srovnání - jeden panoramatický rentgenový snímek přidá pacientovi u zubního lékaře jednorázově asi 8000 mikrosievert.

K 5. odstavci:  K tomuto politickému prohlášení představitelů ČSSD nemám komentář.

Závěr:    Většinu argumentů sdružení Jihočeské matky proti dostavbě ETE lze vyvrátit. Jejich členky naprosto odmítají jadernou energetiku v té dnešní podobě a tak logicky odmítají argumenty mluvící pro dostavbu, jako je zlepšení životního prostředí, zaměstnanost v regionu, soběstačnost ve výrobě energie po oživení naší ekonomiky, uchování uhlí pro budoucí generace, aby ho mohli využít lépe než spalováním v kotli atd. Když jsem asi před dvěmi měsíci mluvil s paní Kuchtovou, která byla tehdy se svými společnicemi na Temelíně u příležitosti návštěvy pana Teličky, potvrdila mi odpor proti současné jaderné energetice, ale zároveň říkala, že by se ji líbila výroba energie ve fůzním reaktoru. Z toho důvodu, že odpadem je voda. Pokud se pohne výzkum rychleji dopředu, mohli bychom my, respektive naši potomci zprovoznit první elektrárny s fůzními reaktory někdy okolo roku 2050. To už nejspíš nebude ani uhlí, ani uran a bude tedy nejvyšší čas. Pani Kuchtová sice neví, že riziko výroby energie v takovém reaktoru je taky nenulové, stejně jak u Temelína, že budou produkovány jiné vysoce radioaktivní odpady, že se nevyhneme problému stínění vysokých dávek radiace, že budeme také z takového zařízení vypouštět radioaktivní výpusti. To všechno se ale dá vyřešit. Nakonec, pro člověka bydlícího u jaderky je to pořád lepší, než si nechat zrentgenovat zuby.

 

Jiří Tyc

Vložit komentář© 2024 JIHOČEŠTÍ TAŤKOVÉ